صفحه اصلی > تبلیغات >خانه گستر پردیس

خانه گستر پردیس:


این فیلم  تبلیغاتی برای شرکت خانه گستر پردیس یکی از شرکت های بزرگ انبوه سازی در ایران ساخته شد.
 
 
 
   
   
   
   
شرکت خانه گستر پردیس در راستای راه اندازی کارحانه جدید  ذوب آهن اقدام به ساخت این فیلم تبلیغاتی نمود تا بتواند به واسطه آن سرمایه گذاری های کلانی را برای  پروژه عظیم خود جذب نماید.
 
 
 


این فیلم   تنها مبتنی بر طرح هایی از کارخانه  ذوب آهن  که  در دست ساخت است  تولید گردید و توانست کارخانه ای را که در سالهای  آینده به بهره برداری می رسد با  ظرافت و زیبایی  نشان دهد و  توجه بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به خود جلب نماید.

 
 
 

Gallery | Service | News | Download | About | Contact Us


ROASHANA Studios
Copyright © 2008, All Rights Reserved
POOYANAMA ® Studios
info@pooyanama.com